KONTAKT

ÚŘEDNÍ DNY BD (pokud není prostřednictvím informační desky stanoveno jinak):

v každém sudém týdnu (pokud není státní svátek), a sice v režimu středa, středa, neděle, středa, středa, neděle atd. – konkrétně tedy např.:

23. 1. 2019

6. 2. 2019

24. 2. 2019

středeční úřední hodiny: 18 – 19 hod.

nedělní, též s technickým zaměřením: 10 – 11 hod.

BYTOVÉ DRUŽSTVO O. WENZLA 2556, 2557, 2558 MĚLNÍK    zapsané Městským soudem v Praze, oddíl Dr. vložka 5010, IČ: 264 22 123, O. Wenzla 2557, 276 01 Mělník,

E-mail:BD.O.W.2557@seznam.cz